You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

htdt-(1).jpg
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ ĐIỆN THOẠI
A LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Anh Dũng Giám đốc dungna.stc@gialai.gov.vn 0914021529
2 Đặng Công Lâm Phó Giám đốc lamdc.stc@gialai.gov.vn 0914013499
3 Trần Thị Huệ Phó Giám đốc huett.stc@gialai.gov.vn 0914075179
B CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
I Văn phòng Sở vp.stc@gialai.gov.vn 02693 824348
1 Đinh Ngọc Thắng Phó Chánh Văn phòng PT thangdn.stc@gialai.gov.vn 0868664666
2 Hà Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngochtb.stc@gialai.gov.vn 0395382682
3 Nguyễn Thị Ái Nguyên Chuyên viên nguyennta.stc@gialai.gov.vn 0988585818
4 Hoàng Thị Tươi Chuyên viên tuoiht.stc@gialai.gov.vn 0905980407
5 Vũ Duy Hưng Chuyên viên hungvd.stc@gialai.gov.vn 0398481088
6 Tô Đình Long Lái xe   0964673290
7 Trần Thị Nga Văn thư ngatt.stc@gialai.gov.vn 02693824348
II Phòng Quản lý ngân sách qlns.stc@gialai.gov.vn 02693 875366
1 Trương Quốc Dũng Phó Phụ trách phòng dungtq.stc@gialai.gov.vn 0983852348
2 Lê Ngọc Đình Phó phòng dinhln.stc@gialai.gov.vn 0982154269
3 Thân Thị Nhị Thương Chuyên viên thuongttn.stc@gialai.gov.vn 0907272114
4 Trương Thị Ngọc Phượng Chuyên viên phuongttn.stc@gialai.gov.vn 0844446555
5 Trần Thị Kim Quý Chuyên viên quyttk.stc@gialai.gov.vn 0905304801
6 Tô Thị Vân Anh Chuyên viên vanttv.stc@gialai.gov.vn 0906757025
7 Nguyễn Thị Ánh Lâm Chuyên viên lamnta.stc@gialai.gov.vn 0933435943
8 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên hangptt.stc@gialai.gov.vn 0986852932
III Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp hcsn.stc@gialai.gov.vn 02693 826830
1 Nguyễn Trọng Tiến Trưởng phòng tientt.stc@gialai.gov.vn 0947997986
2 Lê Bá Chiêu Phó phòng chieulb.stc@gialai.gov.vn 0914171759
3 Nguyễn Trọng Dũng Chuyên viên dungnt.stc@gialai.gov.vn 0979013969
4 Nguyễn Thị Giang Quỳnh Chuyên viên quynhntg.stc@gialai.gov.vn 0935281508
5 Dương Thanh Trung Chuyên viên trungdt.stc@gialai.gov.vn 0989605199
6 Huỳnh Văn Triều Chuyên viên trieuhv.stc@gialai.gov.vn 0989301649
7 Đỗ Thị Mỹ Trâm Chuyên viên tramdtm.stc@gialai.gov.vn 0981753269
8 Đặng Thị Thu Thảo Chuyên viên thaodtt.stc@gialai.gov.vn 02693826830
IV Phòng Quản lý Giá và Công sản qlcsvg.stc@gialai.gov.vn 02693 827265
1 Nguyễn Minh Khoa Trưởng Phòng khoanm.stc@gialai.gov.vn 0905275679
2 Bùi Thị Hồng Tân Phó phòng tanbth.stc@gialai.gov.vn 0976733279
3 Hoàng Quang Thanh Chuyên viên thanhhq.stc@gialai.gov.vn 0905394164
4 Phan Minh Tuấn Chuyên viên tuanpm.stc@gialai.gov.vn 0935308479
5 Nguyễn Hữu Nhân Chuyên viên nhannh.stc@gialai.gov.vn 0937111107
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên nhungnth.stc@gialai.gov.vn 0965404647
7 Trương Công Thành Chuyên viên thanhtc.stc@gialai.gov.vn 0905394164
V Thanh tra Sở thanhtra.stc@gialai.gov.vn 02693 827263
1 Nguyễn Hữu Thảo Chánh Thanh tra thaonh.stc@gialai.gov.vn 0948963179
2 Võ Văn Vân Phó Chánh Thanh tra vanvv.stc@gialai.gov.vn 0914173766
3 Phạm Thanh Đoàn Chuyên viên doanpt.stc@gialai.gov.vn 0914730616
4 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên hienltt.stc@gialai.gov.vn 0949177777
5 Nguyễn Ngọc Bốn Chuyên viên bonnn.stc@gialai.gov.vn 0919137258
6 Phạm Thị Hằng Nga Chuyên viên ngapth.stc@gialai.gov.vn 02693827263
VI Phòng Tài chính Đầu tư tcdt.stc@gialai.gov.vn 02693 872258
1 Lê Thị Kiều Trinh Trưởng phòng trinhltk.stc@gialai.gov.vn 0834747777
2 Lê  Trọng  Tôn Chuyên viên tonlt.stc@gialai.gov.vn 0906646002
3 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên trungnv.stc@gialai.gov.vn 0397706433
4 Đoàn Huỳnh Thu Liễu Chuyên viên lieudht.stc@gialai.gov.vn 0979793359
5 Đỗ Thị Ngọc Thảo Chuyên viên thaodtn.stc@gialai.gov.vn 0915732442
VII Phòng Tài chính Doanh nghiệp doanhnghiep.stc@gialai.gov.vn 02693 821156
1 Trần Thị Diệp Thúy Trưởng phòng thuyttd.stc@gialai.gov.vn 0935151075
2 Ngô Văn Thiêng Phó phòng thiengnv.stc@gialai.gov.vn 0974014439
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chuyên viên tramntn.stc@gialai.gov.vn 0967207691
4 Nguyễn Thị Huyền Trang Chuyên viên trangnth.stc@gialai.gov.vn 0973857753
VIII Phòng Tin học và Thống kê tinhoc.stc@gialai.gov.vn 02693 830 251
1 Trương Thanh Tùng Trưởng phòng tungtt.stc@@gialai.gov.vn 0987151917
2 Sử Minh Hiếu Chuyên viên hieusm.stc@gialai.gov.vn 0988279468
3 Trần Trung Kiên Chuyên viên kientt.stc@gialai.gov.vn 0935198658

 

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.