You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
htdt-(1).jpg
STT Họ và tên Chức vụ Tên tài khoản Điện thoại
A LÃNH ĐẠO SỞ
1 Nguyễn Dũng Giám đốc dungn.stc@gialai.gov.vn 0913450329
2 Đặng Công Lâm Phó Giám đốc lamdc.stc@gialai.gov.vn 0914013499
B CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ
I Văn phòng Sở vp.stc@gialai.gov.vn 02693 824348
1 Nguyễn Hữu Thảo Chánh Văn phòng thaonh.stc@gialai.gov.vn 0948963179
2 Nguyễn Văn Sỹ Phó Chánh Văn phòng synv.stc@gialai.gov.vn 0944468335
3 Hà Thị Bích Ngọc Chuyên viên ngochtb.stc@gialai.gov.vn 0395382682
4 Nguyễn Thị Ái Nguyên Chuyên viên nguyennta.stc@gialai.gov.vn 0988585818
5 Hoàng Thị Tươi Chuyên viên tuoiht.stc@gialai.gov.vn 0905980407
II Phòng Quản lý ngân sách qlns.stc@gialai.gov.vn 02693 875366
1 Trương Quốc Dũng Trưởng phòng dungtq.stc@gialai.gov.vn 0983852348
2 Lê Ngọc Đình Phó phòng dinhln.stc@gialai.gov.vn 0982154269
3 Trương Thanh Tùng Phó phòng tungtt.stc@gialai.gov.vn 0987151917
4 Sử  Minh  Hiếu Chuyên viên hieusm.stc@gialai.gov.vn 0935570215
5 Thân Thị Nhị Thương Chuyên viên thuongttn.stc@gialai.gov.vn 0907272114
6 Trương  Thị Ngọc Phượng Chuyên viên phuongttn.stc@gialai.gov.vn 0844446555
7 Trần Thị Kim Quý Chuyên viên quyttk.stc@gialai.gov.vn 0905304801
8 Tô Thị Vân Anh Chuyên viên vanttv.stc@gialai.gov.vn 0906757025
III Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp hcsn.stc@gialai.gov.vn 02693 826830
1 Nguyễn Quốc Sơn Trưởng phòng sonnq.stc@gialai.gov.vn 0909378007
2 Lê Bá Chiêu Phó phòng chieulb.stc@gialai.gov.vn 0914171759
3 Nguyễn Trọng Dũng Chuyên viên dungnt.stc@gialai.gov.vn 0979013969
4 Trương Công Thành Chuyên viên thanhct.stc@gialai.gov.vn 0905394164
5 Nguyễn Thị Giang Quỳnh Chuyên viên quynhntg.stc@gialai.gov.vn 0935281508
6 Dương Thanh Trung Chuyên viên trungdt.stc@gialai.gov.vn 0989605199
7 Nguyễn Huy Hoàng Chuyên viên hoangnh.stc@gialai.gov.vn 0389836878
8 Nay Tê Rê Sa Chuyên viên santr.stc@gialai.gov.vn 0914045905
IV Phòng Quản lý Công sản - Giá qlcsvg.stc@gialai.gov.vn 02693 827265
1 Nguyễn Minh Khoa Phó Phụ trách Phòng khoanm.stc@gialai.gov.vn 0905275679
2 Hoàng Thị Tuyết Phó phòng tuyetht.stc@gialai.gov.vn 0906447099
3 Bùi Thị Hồng Tân Phó phòng tanbth.stc@gialai.gov.vn 0976733279
4 Hoàng Quang Thanh Chuyên viên thanhhq.stc@gialai.gov.vn 0905394164
5 Phan Minh Tuấn Chuyên viên tuanpm.stc@gialai.gov.vn 0935308479
V Thanh tra Sở   thanhtra.stc@gialai.gov.vn 02693 827263
1 Huỳnh Tấn Hùng Chánh Thanh tra hunght.stc@gialai.gov.vn 0914151116
2 Ngô Quang Bình Phó Chánh Thanh tra binhnq.stc@gialai.gov.vn 0935367778
3 Võ Văn Vân Phó Chánh Thanh tra vanvv.stc@gialai.gov.vn 0914173766
4 Bùi Thị Thu Hà Chuyên viên habtt.stc@gialai.gov.vn 0914195081
5 Phạm Thanh Đoàn Chuyên viên doanpt.stc@gialai.gov.vn 0914730616
VI Phòng Tài chính Đầu tư tcdt.stc@gialai.gov.vn 02693 872258
1 Lê Thị Kiều Trinh Trưởng phòng trinhltk.stc@gialai.gov.vn 0834747777
2 Nguyễn Trọng Tiến Phó phòng tiennt.stc@gialai.gov.vn 0982460277
3 Lê  Trọng  Tôn Chuyên viên tonlt.stc@gialai.gov.vn 0906646002
4 Nguyễn Thị Lệ Tâm Chuyên viên tamntl.stc@gialai.gov.vn 0935196369
5 Nguyễn Văn Trung Chuyên viên trungnv.stc@gialai.gov.vn 0397706433
VII Phòng Tài chính Doanh nghiệp doanhnghiep.stc@gialai.gov.vn 02693 821156
1 Trần Thị Diệp Thúy Phó phụ trách phòng thuyttd.stc@gialai.gov.vn 0935151075
2 Ngô Văn Thiêng Phó phòng thiengnv.stc@gialai.gov.vn 0974014439
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chuyên viên tramntn.stc@gialai.gov.vn 0967207691

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.