You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
cnnvld.jpg
 
Giám đốc Nguyễn Dũng
- Là người đứng đầu cơ quan Sở Tài chính, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính, ngân sách nhà nước.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.
- Giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong ngành Tài chính tại địa phương.
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý ngân sách, phòng Tài chính Đầu tư. Chịu trách nhiệm công tác phân bổ dự toán, quyết toán các nguồn vốn ngân sách, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở.
- Làm chủ tài khoản ngân sách và các quỹ thuộc ngân sách được phân công,  làm chủ tài khoản của cơ quan.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, TX, TP: Pleiku, Chư Sê Chư Pưh, Đăk Đoa, Mang Yang.
Phó giám đốc thứ nhất: Nguyễn Tấn Đức.
- Giúp Giám đốc sở phụ trách toàn diện công việc của Sở. Công tác đối nội, đối ngoại, Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng, quản lý, điều hành các nguồn kinh phí  của Sở,  giúp Giám đốc tham mưu UBND tỉnh về công tác Quản lý Công sản, vật giá trên địa bàn tỉnh ; các lĩnh vực tài chính về đất đai, đền bù; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, thẩm định giá đất, tài nguyên khoáng sản. Tham gia làm PCT Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển rừng của tỉnh, Quỹ bảo trì đường bộ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan và là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ tịch Hội đồng khoa học sáng kiến của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Phòng Quản lý Công sản - VG và Văn phòng Sở. Được Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản của cơ quan, giúp Giám đốc quản lý sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan.
- Được Giám đốc Sở ủy quyền giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
- Được Giám đốc ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các Quỹ thuộc ngân sách.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã: An khê, Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ. Đức cơ.
Phó giám đốc thứ 2: Nguyễn Đắc Ứng.
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng  và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và các quỹ đóng góp, tài trợ và an sinh xã hội của tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng thanh tra, Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp.  Chịu trách nhiệm kiểm tra quyết toán các nguồn kinh phí do phòng tài chính HCSN quản lý trước khi trình giám đốc ký phê duyệt. Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ tài khoản thứ 3 của cơ quan.
- Được ủy quyền thay thế Giám đốc và Phó giám đốc thứ nhất trong thời gian đi công tác hoặc vắng mặt tại địa phương.
- Được Giám đốc sở ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các quỹ thuộc ngân sách.
- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính của Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã: Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa.


 
PHÂN CÔNG
LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CỦA TỈNH
Giám đốc: Nguyễn Dũng
- Thành viên Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ.
- Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh.
- Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ Tỉnh.
- Thành viên  BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai.
- Phó Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 của tỉnh theo QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh).
- Phó chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh.
- Thành viên BCĐ 1237 cấp tỉnh về tìm kiếm quy tập liệt sỹ từ nay đến 2020 và những năm tiếp theo.
- Ủy viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng.
- PCT thường trực Hội đồng thẩm định giá đất năm 2015 cấp huyện (QĐ 902 ngày 16/10/2014)
- Ủy viên BCĐ khắc phục hậu quả chất độc hóa học (QĐ số 32 ngày 16/01/2015)
- Ủy viên BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ(QĐ số 21 ngày 14/01/2014).
- Ủy viên BCĐ tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh (QĐ số 1130 ngày 27/10/2014)
-Thành viên Hội đồng thẩm định đề án sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn.
- Ủy viên BCĐ thực hiện quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014-2020" ở tỉnh.
- Ủy viên Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh.
- Ủy viên BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 của tỉnh.
- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (QĐ 734 ngày 5/11/2015).
- Phó ban soạn thảo Đề án “Đảm bảo quốc phòng” tỉnh Gia Lai (Quyết định 554/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/9/2014).
- Thành viên Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên tỉnh (QĐ 624/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/5/2011).
Phó Giám đốc thứ nhất: Nguyễn Tấn Đức
- Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
- Phó chủ tịch hội đồng quản lý quỷ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai.
- Phó trưởng ban BCĐ cổ phần hóa DNNN (QĐ số 806 ngày 30/12/2014).
- Trưởng đoàn Hội Thẩm TAND tỉnh.
- Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai.
- Thành viên Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh.
- Thành viên BCĐ phòng không nhân dân tỉnh.
- Thành viên Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.
- Thành viên BCĐ an toàn giao thông tỉnh.
- Thành viên BCĐ thương mại biên giới.
- Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Iso 2008 của tỉnh.
- Thành viên BCĐ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự.
- Thành viên BCĐ cuộc vận động Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam.
- Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.
- Thành viên BCĐ 389 chống buôn lậu gian lận thương mại tỉnh.
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.
- Thành viên BCĐ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.
- Thành viên Hội đồng đề tài đánh giá tác động của chương trình trồng cây cao su trên đất rừng nghèo.
- Thành viên Đề tài nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp 2020 và tầm nhìn 2030.
- Thành viên Hội đồng khoa học chuyên ngành xác định nội dung dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp huyện bổ sung năm 2015.(QĐ số 96/QĐ-SKH ngày 12/9/2014)
- Thành viên Tổ công tác thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Phó Giám đốc thứ hai: Nguyễn Đắc Ứng
- Thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
- BCĐ triển khai đề án 5 triệu Bà mẹ nuôi dạy con tốt.
- Thành viên Ban điều hành đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường.
- Ủy viên BCĐ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi GĐ 2011-2015 của tỉnh.
- Thành viên Ban vận động tỉnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
- Thành viên BCĐ triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Thành viên BCĐ phòng, chống lụt bão tỉnh.
- Thành viên Hội người tàn tật trẻ em mồ côi.
- Ủy viên Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thành viên BCĐ chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.
- Thành viên Ban điều hành đề án củng cố và phát triển hệ thống Trường PT dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015.
- Thành viên BCH Hội khuyến học tỉnh Gia Lai.
- Thành viên BCĐ hoạt động hè - Thanh niên tình nguyện.
- Thành viên BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy.
- Thành viên BCĐ thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
- Thành viên BCĐ tuyến tỉnh DA chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2.
- Ủy viên BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella của tỉnh.
- Ủy viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai.(QĐ số 516 ngày 04/9/2014)
- Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học ngành QLNN (QĐ số 30 ngày
14/01/2015)
- Thành viên Ban chỉ đạo Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Gia Lai.
- Thành viên Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai.
- Hội đồng đào tạo nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020.
- Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỷ thuật lần thứ 7, năm 2014-2015.
- Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ Môi trường tỉn Gia Lai.
- Thành viên BCĐ thực hiện kết luận 61/KL-TW về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân VN trong nông nghiệp XD nông thôn mới và XD giai cấp công nhân VN giai đoạn
2010-2020.
- Thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Gia lai.
- Ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020.
- Ủy viên BCĐ thực hiện đề án giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh(QĐ số 934 ngày 27/10/2014)
- Thành viên BCĐ soạn thảo và tổ biên tập dự thảo Nghị quyết của UBTVQH.

                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.