You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

 
gt-(1).jpg

1. Thông tin liên hệ:
        1374741599_map_with_pin-y.png Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo – Pleiku – Gia Lai

        1374741649_phone_vintage.pngĐiện thoại: 0269.3824348
        1374741746_print.pngFax: 0269.3876748
        1374741865_Mail_v3_px.pngEmail: stc@gialai.gov.vn
        firefox.pngWebsite: stc.gialai.gov.vn
2.  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

        - Vị trí, chức năng: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 
        - Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại Điều 2, Chương I của Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 
3 . Cơ cấu tổ chức: 

        Giám đốc:                Nguyễn Anh Dũng
        Phó giám đốc:        - Đặng Công Lâm
        Phó giám đốc:        - Trần Thị Huệ
        Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: 
                - Phòng Tổng hợp;
                - Thanh tra; 
                - Phòng Tài chính đầu tư; 
                - Phòng Quản lý Giá và Công sản; 
                - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
                - Phòng Quản lý ngân sách.
        Biên chế của Sở Tài chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm theo quy định. 
       Giám đốc Sở Tài chính quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở./.​
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.