You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao  Thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.
  Lĩnh vực Công sản
  Cơ quan thực hiện - Cơ quan/người thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị đề nghị được xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước; Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại “ Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả” của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai hoặc gửi qua đường bưu điện.Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
  Đối tượng thực hiện Ban Quản lý dự án
  Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
  Phí - lệ phí Không
  Kết quả Quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
  Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành thủ tục về chuyển nhượng và nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật, Ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản đã tiếp nhận theo quy định của pháp luật
  Bước 2:
  - Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do chuyên gia, nhà thầu thực hiện dự án thuộc trung ương quản lý chuyển giao;
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do chuyên gia, nhà thầu thực hiện dự án thuộc địa phương quản lý chuyển giao.
  Thành phần hồ sơ - Thành phần:
  + Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản của cơ quan tiếp nhận: 01 Bản chính
  + Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 Bản chính
  + Biên bản tiếp nhận tài sản chuyển giao:  01 Bản chính
  + Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển giao: 01 Bản chính hoặc bản bản sao chứng thực
  - Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
  Mẫu đơn Không
  Không
  Thông tư số 198/2013/TT- BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.