You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Nội dung tìm kiếm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính công lĩnh vực quản lý tài sản công
 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý tài sản công Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Công sản UBND tỉnh
Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Công sản Sở Tài chính
Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời. Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh
Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Công sản Sở Tài chính
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước thuộc địa phương Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của tỉnh Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc. Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Công sản Sở Tài chính
Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Công sản UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (059) 3 824 348 - Fax:  (059) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.