You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Nội dung tìm kiếm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính công lĩnh vực quản lý tài sản công
 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý tài sản công Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý tài sản công Sở Tài chính
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản Sở Tài chính
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản Sở Tài chính
Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản Sở Tài chính
Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản Sở Tài chính
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản Sở Tài chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản Sở Tài chính
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản Sở Tài chính
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quản lý tài sản công Sở Tài chính
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.