Trang chủ > Chuyên mục > Hệ thống TABMIS
Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công

Ứng dụng TABMIS trong quản lý tài chính công

04/05/2012

Triển khai diện rộng TABMIS đợt 12 tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong lộ trình công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực tài chính công, trong thời gian từ ngày 26 đến 31 tại TP.Pleiku, Sở Tài chính...

Go to Top