Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tuyên truyền, phổ biến GDPL
Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và văn hóa công sở

Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và văn hóa công sở

13/09/2021

Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và văn hóa công sở

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm và...

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

18/05/2021

Thực hiện kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp the...

Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo đề án “hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023”.

25/08/2020

Sở Tài chính đăng tải một số văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023 theo Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Go to Top