Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tu...

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

14/04/2021

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tu...

Thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai

02/07/2019

Sở Tài chính thông báo kết quả trúng tuyển vào công chức Sở Tài chính, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt danh sách thí sinh trúng...

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp ...

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018

25/09/2018

Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2089/KH-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2018. Theo đó, ngày 25/9/2018 Sở Nội vụ đã ra Thông báo số 1362...

Go to Top