Trang chủ > Chuyên mục > Dự án đầu tư > Đấu thầu - Mua sắm công
Default news teaser image

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

24/05/2022

Thông báo số 177/TB-STC ngày 24/5/2022 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài sản thanh lý và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

 |<  < 1 - 2  >  >| 
Go to Top