You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Special Pages > Sự kiện > Lịch công tác > Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020

Lịch Công tác của lãnh đạo Sở từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020

15/06/2020
Thời gian Nội dung công việc
Thứ hai
 15/06
S  - 8h00: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự họp nghe các ngành báo cáo việc đánh giá một số chỉ tiêu tăng cường 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến chỉ tiêu tăng cường 6 tháng cuối năm 2020 tại phòng họp 3B - Trụ sở UBND tỉnh (GM số 158/GM-VP).
- 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
C  -13h30: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp nghe báo cáo đề xuất kế hoạch bàn giao đất rừng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý về cho các địa phương, dơn vị chủ rừng quản lý tại phòng họp 3B, Trụ sở UBND tỉnh (GM số 159/GM-VP)
- 13h30: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
- 13h30: Lãnh đạo Sở dự họp nghe các ngành báo cáo về kế hoạch bàn giao đất rừng Dự án 661 Tây Bắc Đăk Đoa tại phòng họp 3B - UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
- 14h00: Đ/c Trần Thị Huệ PGĐ Sở họp triển khai Đề án Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 tại phòng họp STC (GM số 144/GM-STC).
Thứ ba
 16/06
S  '- 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
- 8h00: Lãnh đạo Sở dự họp nghe báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tại phòng họp 4A – UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
- 8h00: Lãnh đạo Sở dự họp Tổng kết Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chúc, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tình tại trụ sở HĐND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
C  - 13h30: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
- 13h30: Lãnh đạo Sở dự họp sơ kết 06 tháng đầu năm Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm tại phòng họp 3B - UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
- 13h30: Lãnh đạo Sở dự họp nghe sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành báo cáo tổng thể tình hình thực hiện dự án Hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tại phòng họp 4A - UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
Thứ tư
 17/06
S  - 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự họp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về Đề án: Điều tra, đánh giá, khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan số 17 đường Trần Hưng Đạo (GM số 244/GM-STNMT).
- 8h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
- 8h00: Lãnh đạo Sở họp thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 13 tại phòng họp 3A – UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
C  - 13h30: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở họp đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tại phòng họp Sở Tài chính (GM số 112/GM-STC).
- 13h30: Lãnh đạo Sở dự họp giao ban xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2020 tại hội trường tầng 3(theo lịch UBND tỉnh).
Thứ năm
 18/06
S  - 8h30: Lãnh đạo Sở dự họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm trên dịa bàn tỉnh tại phòng họp 3A - UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
C  - 13h30: Lãnh đạo Sở dự nghe đơn vị tư vấn báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện tại phòng họp 3A - UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh)
Thứ sáu
 19/06
S  - 8h00: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự cuộc họp duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông tại phòng họp Ban thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở UBND tỉnh
- 8h00: Lãnh đạo Sở dự họp duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ Biên phòng tỉnh tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
- 8h00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại khách sạn Pleiku Place (theo lịch UBND tỉnh).
C  - 14h00: Đ/c Nguyễn Anh Dũng GĐ Sở dự cuộc họp duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh tại phòng họp 3A - UBND tỉnh.
- 14h00: Đ/c Đặng Công Lâm PGĐ Sở dự cuộc họp duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ tại phòng họp Ban Thường vụ - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy).


                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.