Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tài chính - NSNN 6...
06/07/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai lần thứ X...
17/06/2020
Ông Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở...
21/05/2020
Bảng giá đất tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2024
12/05/2020
Gia Lai đảm bảo nguồn tài chính hỗ trợ theo Nghị quyết số...
04/05/2020
1 2 3 4 5 ...