Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 1 – Đảng ủy Sở Tài...
27/12/2017
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ...
25/09/2017
Khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bệnh...
25/07/2017
Đào tạo cán bộ sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống...
11/07/2017
Lễ bàn giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập...
26/06/2017
1 2 3 4 5 ...