Thông báo kết quả trúng tuyển công chức vào Sở Tài chính,...
15/04/2021
Sở Tài chính Gia Lai tổ chức Lễ trao quyết định: bổ nhiệm...
05/04/2021
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Tập trung triển khai...
04/03/2021
Ngành Tài chính tỉnh cần tham mưu nguồn lực để thực hiện...
04/03/2021
Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính năm 2021
15/01/2021
1 2 3 4 5 ...