You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC


Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
27/2017/QĐ-UBND 23/08/2017 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
579/QĐ-UBND 22/06/2017 ​Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
464/QĐ-UBND 27/04/2017 Quyết định Ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh
14/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh
15/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
987/QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định Phê duyệt phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ các chức danh và phục vụ công tác chung trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
1060/QĐ-UBND 22/11/2016 Quyết định Về việc công bố mới 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
798/QĐ-UBND 24/10/2016 Quyết định Ban hành mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
976/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
102/QĐ-STC 15/07/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập trang Thông tin điện tử  Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
103/QĐ-STC 15/07/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
97/QĐ-STC 10/07/2020 Quyết định Về việc phê duyệt cấp độ an toàn các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Sở Tài chính
1555/STC-QLGCS 23/06/2020 Đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
103/BC-STC 19/06/2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
75/QĐ-STC 02/06/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài chính Gia Lai
76/QĐ-STC 02/06/2020 Quyết định Về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
1377/STC-QLGCS 02/06/2020 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1351/STC-HCSN 01/06/2020 V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1295/STC-QLNS 25/05/2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020, dự toán thu, chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020.
|< < 1 > >|
                      
       Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map     
Copyright © 2014 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Tài chính.
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 824 348 - Fax:  (0269) 3 876 748 - Email: stc@gialai.gov.vn. 
Giấy phép số: 01/GPTTĐT-STTTT ngày 27/3/2014  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.